2020-12-04
آموزش سایه زدن در طراحی

آموزش سایه زدن در طراحی و چگونگی سایه زدن در طراحی سیاه قلم

آموزش سایه زدن در طراحی و چگونگی سایه زدن در طراحی سیاه قلم آموزش سایه زدن در طراحی و چگونگی سایه زدن در طراحی سیاه قلم […]
2020-11-28
نحوه گرفتن مداد در دست

نحوه گرفتن مداد در دست برای طراحی

نحوه گرفتن مداد در دست برای طراحی نحوه گرفتن مداد در دست برای طراحی یکی از مواردی است که بسیاری از افراد به آن توجه نمیکنند […]
2020-11-12
انواع پاک کن های طراحی

انواع پاک کن و آشنایی با انواع پاک کن های طراحی

انواع پاک کن و آشنایی با انواع پاک کن های طراحی انواع پاک کن و آشنایی با پاک کن های طراحی یکی از دیگر مواردی است […]
2020-11-10
آموزش طراحی بینی

آموزش طراحی بینی سیاه قلم از رو به رو

آموزش طراحی بینی سیاه قلم از رو به رو آموزش طراحی بینی سیاه قلم از رو به رو یک گام بسیار ساده در راستای طراحی چهره […]
2020-11-07
انواع مدادهای طراحی

مداد طراحی و آشنایی با انواع مدادهای طراحی

مداد طراحی و آشنایی با انواع مدادهای طراحی مداد طراحی و آشنایی با انواع مداد های طراحی یکی از مواردی است که قبل از شروع به […]
2020-11-03
آموزش طراحی چشم سیاه قلم

آموزش طراحی چشم سیاه قلم به صورت هایپررئال

آموزش طراحی چشم سیاه قلم به صورت هایپررئال طراحی چشم سیاه قلم یکی از مهمترین پایه های آموزش نقاشی است و باید در نظر داشت که […]
2020-11-03
آموزش طراحی چهره

آموزش طراحی چهره سیاه قلم از مبتدی تا حرفه ای به صورت گام به گام

آموزش طراحی چهره سیاه قلم از مبتدی تا حرفه ای به صورت گام به گام آموزش طراحی چهره سیاه قلم یکی از پرطرفدارترین شاخه های هنر […]
2020-11-02
وسایل مورد نیاز طراحی سیاه قلم

وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم ( بخش 2)

وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم ( بخش 2) وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم بخش 1 هم دارد؛ پس پیشنهاد میکنیم که اگر […]
2020-11-01
وسایل مورد نیاز طراحی سیاه قلم

وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم ( بخش 1)

وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم ( بخش 1) وسایل مورد نیاز برای طراحی سیاه قلم از جمله مواردی است که قبل از شروع به […]
×